Home      Χερσόνησος Ακρωτηρίου      Φυσικό Περιβάλλον
 
 

Φυσικό περιβάλλον

     

Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου έχει μεγάλη περιβαλλοντική σημασία σε γενικό επίπεδο, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους στοιχείων, όπως η χλωρίδα, η πανίδα, οι οικότοποι, η γεωλογία και η υδρολογία. Το σύστημα υγροτόπων της περιοχής, με άξονα την Αλυκή και το Λιβάδι Φασουρίου, κηρύχθηκε στις 20 Μαρτίου του 2003 υγρότοπος διεθνούς σημασίας, στα πλαίσια της Σύμβασης του Ραμσάρ. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή διάκριση, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Κύπρο, περιοχές Ραμσάρ είναι μόνο η Αλυκές της Λάρνακας και οι υγρότοποι Ακρωτηρίου.

 

Επίσης η Χερσόνησος έχει κηρυχθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά από το “Birdlife International”, και καλύπτεται από αρκετές άλλες διεθνείς Συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Είναι προτεινόμενη περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, και σύντομα θα κηρυχθεί από τις Βρετανικές Βάσεις σε προστατευόμενη.

 

Έχουν καταγραφεί περίπου 260 είδη πουλιών, από τα 370 που έχουν συνολικά καταγραφεί στην Κύπρο, ένα ποσοστό περίπου 70%. Από αυτά τα είδη πουλιών 200 είναι μεταναστευτικά, τα οποία μετακινούνται από τη Βόρεια Ευρώπη και τη Ρωσία το Φθινόπωρο, προς νότιες περιοχές, μέχρι τη Νότιο Αφρική και την Ινδία, επιστρέφοντας πίσω την άνοιξη. Πολλά από αυτά τα πουλιά διαχειμάζουν στην Κύπρο, κυρίως στους υγρότοπους της περιοχής. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια από τις κύριες διαδρομές μετανάστευσης των πουλιών. Ειδικά η Χερσόνησος Ακρωτηρίου, λόγω της θέσης της, ως το πλησιέστερο σημείο του νησιού προς τις απέναντι ακτές, σε συνδυασμό με τους υγρότοπους που διαθέτει, αποτελεί σημαντικό σταθμό για αυτά τα πουλιά. Συνεχίζοντας με την πανίδα, οι δυτικές ακτές της χερσονήσου, είναι από τις λίγες στην Κύπρο, όπου γεννούν οι πράσινες χελώνες και οι χελώνες Καρέττα καρέττα, είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στη Μεσόγειο. Κάθε χρόνο εντοπίζονται δεκάδες τέτοιες φωλιές, οι οποίες προστατεύονται μέχρι και την εκκόλαψη των νεογνών. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί σημαντικά είδη θηλαστικών, όπως φώκιες, δελφίνια και νυχτερίδες. Επίσης έχουν καταγραφεί εκατοντάδες είδη εντόμων, με 77 ενδημικά και άλλα σημαντικά είδη. Ακόμη έχουν εντοπιστεί 9 ενδημικά είδη σαλιγκαριών.

 

Η χλωρίδα  της περιοχής περιλαμβάνει εκατοντάδες είδη φυτών, αρκετά από τα οποία είναι ενδημικά ή σπάνια για την Κύπρο. Είκοσι εννέα είδη φυτών που απαντούν στη Χερσόνησο, κινδυνεύουν με εξαφάνιση και περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ενδημική ορχιδέα Ophrys kotchyi, η οποία προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης, και το είδος Vulpia brevis που είναι κρισίμως κινδυνεύον.

 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 27 τύποι οικότοπων, από τους οποίους 22 είναι χερσαίοι και 5 θαλάσσιοι. Από τους χερσαίους αναφέρονται ενδεικτικά οι κινούμενες παραλιακές αμμοθίνες, οι αλόφιλες λόχμες τα Μεσογειακά δάση και οι ψευδοστέππες. Από τους θαλάσσιους ξεχωρίζουν τα λιβάδια της Ποσειδόνιας, οι ύφαλοι και οι θαλάσσιες σπηλιές. Οι διαφορετικοί τύποι οικότοπων διαθέτουν ποικιλία χαρακτηριστικών και κατ’ επέκταση φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία μορφών ζωής.

 

Γεωλογικά και υδρολογικά η περιοχή είναι επίσης πάρα πολύ ευαίσθητη και σημαντική. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μειωμένης βροχόπτωσης και μετά την κατασκευή του φράγματος του Κούρρη, έχει επηρεαστεί αρνητικά το σύστημα υγρότοπων, με σοβαρότατους κινδύνους για τους διάφορους τύπους οικότοπων, αλλά και προβλήματα διάβρωσης των ακτών.

 

Η γεωλογική δημιουργία της περιοχής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το Ακρωτήρι, πριν χιλιάδες χρόνια ήταν ένα ξεχωριστό νησί. Με την πάροδο των αιώνων, με τα υλικά που έφερναν οι ποταμοί από τα βουνά του κυρίως νησιού, αλλά και με τεκτονικές κινήσεις, άρχισε σταδιακά να ενώνεται το νησί αυτό με την υπόλοιπη Κύπρο. Αρχικά στην δυτική πλευρά, οι τεκτονικές κινήσεις και η εναπόθεση υλικών από τον Κούρρη, δημιούργησαν ένα τόμπολο, δηλαδή μια λωρίδα προέκτασης της ξηράς, που ένωσε το τότε νησάκι του Ακρωτηρίου με την υπόλοιπη Κύπρο. Αργότερα, οι προσχώσεις του Ποταμού Γαρύλλη, δημιούργησαν άλλη μια λωρίδα γης ενώνοντας το νησί και από την ανατολική πλευρά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περικλειστεί η κεντρική κοιλότητα, και να δημιουργηθεί η αλυκή όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Η αλυκή έχει βάθος στο χαμηλότερο της σημείο 2.7 m κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.

   
 


   
Best Viewed with Internet Explorer     /      Designed by CaliberX Ltd www.caliberxonline.com
Ώρες λειτουργίας: 08:00 - 17:00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.10:00-17:00 τα Σαββατακύριακα και τις δημόσιες αργίες.